МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

НОВ УЕБСАЙТ

МИМО-ИНТЕРАУЛА има нова електронна страница -

https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info