МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР


1 май  - 10 септември 2018  
НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНАТА КЛАСАЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО"
         (поканата за номиниране потърсете на: ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ)

23 Ноември 2018, Ректората на Софийския университет, Нова конферентна зала
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИМО - ИНТЕРАУЛА
                

Брошура на МИМО -Интераула: 

https://docs.google.com/presentation/d/1LMXIOpXBaXLoCvp0966C6Og2n4CUFXWS0qaG8AYq1Y/edit#slide=id.p3 Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info