МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР 2018"


Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИНТЕРАУЛА


                                                                                                                                                                   

 ПОКАНА


за номиниране на добри управленски модели и практики в българското образование


Управителният съвет на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула

кани  всички членове  на  Сдружението да  се  включат  в  инициативата

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР",

като номинират водещи управленски модели, практики и  персонални постижения в българското образование.


Целта на инициативата е да се стимулират, изследват, популяризират и разпространяват най-успешните управленски практики и модели в българското образование, като се прави ежегоден преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт.


                      КАЛЕНДАР НА ИНИЦИАТИВАТА

    Срок за подаване на номинации:                      10  септември 2018 г.

  Срок за определяне на наградените:                10  октомври 2018 г.

Публично представяне и награждаване:         23  ноември 2018 г.НОМИНАЦИИ

Ще бъдат приемани два типа номинации

  1. За екипи / организации / мрежи


Номинираните екипи, организации и мрежи от всички сфери на формалното и неформално образование ще бъдат оценявани от експертно жури, като отличените екипи/ организации ще получат почетен знак „ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО - 2018".

Приоритетно ще бъдат отличавани постижения в следните категории:

·        „Лидерство за устойчиво институционално развитие"

·        „Приобщаващо лидерство"

·        „Лидерство в класната стая"

·        „Технологично-опосредствано лидерство"

·        „Иновативно лидерство"  


  1. За личности


За персоналната годишна награда „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР - 2018"  се приемат номинации за лидерски постижения на всички категории ръководители на организации, органи или звена, които работят в сферата на образованието и чиито успешни управленски практики са сред номинираните за почетния знак „Образователно лидерство".


Право да предлагат номинации имат всички настоящи членове на Сдружението, както и тези, които са изпратили заявление за членство до Управителния съвет не по-късно от датата на подадената от тях номинация. Номинациите могат да са подкрепени от партньорски организации - национални и местни структури и организации, както и от физически лица с експертен опит и принос в сферата на образователния мениджмънт.


Заявлението за членство, както и формулярите за двата типа номинации могат да бъдат свалени от сайта на Сдружението - рубрика "Членство".


Формуляр за номинация на личности -  

https://drive.google.com/open?id=1iyRBQhj_WSJmtj41QCAIDxEoN7x_KXMZE1HgMM9KtI4 


Формуляр за номинация на организации, мрежи и екипи: 


Критерии за организационните номинации:

https://drive.google.com/file/d/1LWfL6-XdIDZRpb2ddMGVISeEYoGhaF--/view?usp=sharing


Формулярите за номинация се изпращат на имейла на МИМО - Интераула: mimointeraula2017@gmail.com.  


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info