МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ...

УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА И МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ


НА ТЕМА:

УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА И МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ

ДАТА: 14 декември 2017 г.

МЯСТО:зала 1, Ректорат, бул. Цар Освободител 15

Регистрация :9:00 - 9:30 ч. (кафе - закуска)

НАЧАЛО: 9:30 ч.

Целта на събитието е да събере заедно екипите на иновативни образователни училища и програми с академичните лидери в сферата на образователния мениджмънт – титуляри в магистърските програми на водещите български университети, бивши и настоящи членове на МИМО-ИнтерАула, автори на  водещи програми и изследвания в направление „Теория и управление на образованието". Надяваме се общите дискусии да ни помогнат както да споделим професионални визии, постижения и предизвикателства, така и да ни позволят да създадем по-близки контакти и евентуално съвместни инициативи.

След форума е планирано издаването на тематичен брой на сп. Педагогика, посветен на актуалните управленски политики и приоритети в българското образованието, в който можете да се включите с оригинални статии.ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА ПАНЕЛИСТИТЕ 


ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

https://drive.google.com/file/d/1GBJl0omGU6KGDy_o8_aybPmflw4Xql0b/view?usp=sharingЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ - ПРОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXTHMtc1Y5LXRBeGh1bnNfU0FYcUF1MkVzaWVF ИНОВАЦИИТЕ В УЧИЛИЩЕ - МИСИЯ (НЕ)ВЪЗМОЖНА

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXUnRfMEo3TDJTcmNwUUFyZ2tqX25wQUxnTFlJ


УПРАВЛЕНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧАСТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXOUx4OFQ3NEZWNmY0WENUd1FkeEpFemU0NXhNУЧИЛИЩЕ СЪС СЪРЦЕ - "ДРИТА"

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXU002czcyNDJfQ0xOdG5GNTN3REFhU3h1cFQ0ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЕДА"

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXRFR2NERtSGF5NmY1cnhmZmdsUTFrdkJNSzlN

 


ПОЛИЦЕНТРИЧНО ИНСПЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ ОТ УЧИЛИЩА

https://drive.google.com/open?id=0BzKg8hBmNhqXX01WeExDNEJNa2NzTURDdVpVTktQdTZCOVl3ПРОГРАМА

9:00 – 17:30„Сподели книга" – импровизирана библиотека, която ще работи по време на форума и в която всеки участник/автор може да предостави своя публикация за ползване, или да се запознае с такава на други участници.

09:30 – 09:45 ч.Встъпителни думи, представяне на участниците

09:45 – 10:45 ч.ПЪРВИ ПАНЕЛ: Управленски предизвикателства пред прогресивнотообразование и училище.

Модератор: доц. д-р Йонка Първанова (СУ)

 Панелисти: Мариана Банчева  (Институт за прогресивно образование), Десислава Стоева (Casa dei Bambini общност за иновативно и Монтесори образование).

10:45 – 11:00 ч.Кафе-пауза

11:00 – 12:00 ч.  ВТОРИ ПАНЕЛ: Как се създават лидери и алтернативи в класната стая?

Модератор: проф. д-р Силвия Николаева (СУ)

Панелисти: проф. Галин Цоков (ПУ), доц. Радка Василева („Образователен театър"),  Нели Колева („Заедно в час")

12:00 – 13:00ч.  ТРЕТИ ПАНЕЛ: Управленски приоритети и предизвикателства

пред  иновативните училища: опитът на частното образование в България.

Модератор: гл. ас. д-р Александър Ранев (СУ)

Панелисти:Мария Каменова (БАЧУ), Валя Денчева (ЧУ „Веда"), Тони Календерова, ЧУ "Дрита",

13:00 – 13:30 ч.МИМО-ИнтерАула: Представяне на стратегически цели и приоритети; приемане на заявления за нови членове; номиниране на координатори на университетски екипи/офиси.

Докладват: Петър Балкански, Силвия Николаева

13:30 – 14:30 ч.        ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:30 – 15:30 ч.ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Уроците на българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда (управленски аспекти).

Модератор:  доц. д-р Ваня Божилова (СУ)

Панелисти: Ива Бонева, Стефка Чинчева, Лилия Аракчиева (Център за приобщаващо образование),

15:30 – 16:30 ч.      ПЕТИ ПАНЕЛ: Полицентричното инспектиране в образованието. За ползите и предизвикателствата пред един иновативен управленски проект у нас.

Модератор: доц. д-р Росица Симеонова (СУ)

Панелисти: Ваня Кастрева (РУО-София), Йонка Първанова (СУ), Сдружение " Мрежа за иновации в образованието"

16:30 – 17:30 ч.Заключителни дискусии и закриване на форума

17:30 – 18:30 ч.      Свободно време, неформални срещи и контакти

Какво е МИМО-ИнтерАула?

Междууниверситетският институт за мениджмънт на образованието „ИнтерАула" (http://interaula.org/) е сдружение в обществена полза, създадено през 2009 г. То е продължител на Проект „ИнтерАула", финансиран от Холандското правителство с цел да съдейства за пилотното въвеждане на магистърски програми по образователен мениджмънт в България в пет наши университета – Софийски, Великотърновски, Пловдивски, Шуменски и Югозападен. В основата бе ноу-хау програма на Амстердамския институт по управление на образованието. Проектът завърши успешно през 2009 г., след което лидерският екип инициира създаването на Сдружението „МИМО-ИнтерАула" с цел да продължи активната подкрепа на образованието по лидерство за ръководителите на училища и др. образователни организации у нас. На 9 юни 2017 г. бе избрано ново ръководство на Сдружението, а досегашният му председател и основател, проф. Петър Балкански, бе избран за пожизнен почетен Председател. Настоящият дискусионен форум ще бъде първото по-значимо публично събитие за обновяващата се организация.

Какво е  ЦИИНО?

      Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (http://www.ciino.eu/)  бе създаден през 2012 г. , за да съдейства за по-нататъшното развитие и утвърждаване на неформалното образование като сфера на активни политики и практики в глобален, регионален, национален и институционален контекст. Центърът, който е със статут на учебно-научна лаборатория към катедра „Социална работа" на Факултета по педагогика (СУ) интегрира изследователски, обучителни, методически, производствени, информационни и консултативни дейности и услуги чрез осъществяване на иновативни изследвания и практики, и предоставяне на експертна помощ при създаването на продукти, среди, ресурси, организации и мрежи за нуждите на неформалното образование.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ФОРУМА


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ"
ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
"ЗАЕДНО В ЧАС"
КАСА ДИ БАМБИНИ
СДРУЖЕНИЕ "МРЕЖА ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО" 
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info